پاورپوینت درز انبساط در ساختمان در 20 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر‬‎

پاورپوینت درز انبساط در ساختمان در 20 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر‬‎

 پاورپوینت درز انبساط در ساختمان در 20 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر‬‎

در این پروژه پاورپوینت درز انبساط در ساختمان در 20 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر توضیحات کامل مطابق با موارد زیر ارایه شده است:

1- درز انبساط در ساختمان

2-  دلایل تعبیه درز انبساط

3-  اصول اجرا

4-  موارد پیش بینی 

5-  مصالح پرکننده درز انبساط 

6-  عایق کاری درز انبساط

7-  اجرای بند انبساط در ساختمان های با اسکلت فلزی

8-  درز در همکف

9-  درز در طبقات

10-  درز در اتصال کف به دیوار

11-  درز در بام

12-  درز در جان پناه

13-  درز در سقف کاذب

14-  درز در همکف مرطوب

15-  درز در سقف

16-  درز در اتصال سقف به دیوار

 Image result for ‫درز انبساط ساختمان‬‎