فصل هفتم الفبای زیست فناوری

حجم فایل : 1.9 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 18
بنام خدا
فصل هفتم : الفبای زیست فناوری

چه تفاوتی بین تولید مثل با دیگر ویژگی های جانداران مثل تغذیه و حرکت و رشد وجود دارد؟
تولید مثل جنسی: به 2 جنس نر و ماده نیاز دارد.
غیر جنسی: فقط 1 جنس شرکت دارد. روش های تولید مثل غیر جنسی:
1- دو نیم شدن
2- جوانه زدن
3- قطعه قطعه شدن
4- هاگزایی دو نیم شدن: جوانه زدن: قطعه قطعه شدن هاگزایی شکل های زیر کدام نوع تولید مثل غیر جنسی را نشان می دهد؟ الف) هاگزایی ب)جوانه زدن ج) قطعه قطعه شدن د) دو نیم شدن تولید مثل جنسی:
وجود دو نوع سلول جنسی ماده و نر ضروری است. گامت ماده گامت نر به تفاوت گامت ها دقت کنید: یادآوری تقسیم میتوز و میوز: لقاح چیست؟ ترکیب 2 سلول جنسی( گامت نر و گامت ماده)
انواع لقاح:
داخلی
خارجی تولید مثل در انسان:
بیضه ها بعد از بلوغ بطور دائم تولید اسپرم میکنند
تخمدانها بعد از بلوغ تا 50 سالگی در هر ماه یک تخمک آزاد میکنند(گامتهای ماده در دوران جنینی به تعداد مشخصی تولید شده اند)
لقاح و تشکیل تخم و تولید جنین
رشد جنین در رحم
تغذیه و دفع جنین با بند ناف دوقلوها: تولید مثل در گیاهان گلدار جنسی است.
اندام تولید مثلی نر گیاه: پرچم
اندام تولید مثلی ماده گیاه: مادگی
لقاح از طریق گرده افشانی

پایان...