پاورپوینت بررسی اجمالی معماری مدرسه دارالفنون در 29 اسلایدکاربردی و کاملا قابل ویرایش

پاورپوینت بررسی اجمالی معماری مدرسه دارالفنون در 29 اسلایدکاربردی و کاملا قابل ویرایش

پاورپوینت بررسی اجمالی معماری مدرسه دارالفنون در 29 اسلایدکاربردی و کاملا قابل ویرایش

در این پروژه پاورپوینت بررسی اجمالی معماری مدرسه دارالفنون در 29 اسلایدکاربردی و کاملا قابل ویرایش به طور جامع و کامل همراه با شکل و تصاویر طبق مشخصات زیر ارایه و بیان شده است:

1-  تاریخچه دارلفنون

2-  كلمه «دارالفنون» نخستین بار در :

3-  سنگ بنای دارالفنون :

4-  روسای دارلفنون:

5-  معلمان دارلفنون:

6-  دانش اموختگان دارلفنون:

7-  مخالفان دارلفنون:

8-  بنای ساختمان دارالفنون

9-  حیاط دارالفنون :

10-  ساختمان فعلی دارالفنون

11-  تصاویر پلان ونما و برش های مختلف ساختمان

12-  منابع

 

تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای دارالفنون

 

تصویر مرتبط