پاورپوینت بهسازی خاک در 68 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

پاورپوینت بهسازی خاک در 68 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

 پاورپوینت بهسازی خاک در 68 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

 در این پروژه پاورپوینت بهسازی خاک در 68 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع  در اسلاید های متنوع  به همراه شکل و تصاویر و  نمودار و جدول   طبق موارد زیر ارایه شده است:

1-  بهسازی خاک چیست؟

2-  به چه منظور ؟

3-  خاکهای مسئله دار:

4-  خاکهای نرم و تراکم پذیر

5-  خاکهای فرو ریزشی

6-  خاکهای متورم شونده

7-  خاکهای حساس به انجماد

8-   خاکهای روانگرا

9-  خاکهای کارستی

10-  خاکهای واگرا

11-  خاکهای حساس به دست خوردگی

12-  هرخاکی که تامین کننده نیازهای مهندسی نباشد

13-  چرا بهسازی خاک مهم است ؟

14-  جدول حداکثر نشست مجاز سازه ها

15-  مقاومت برشی لس ها تابع 3 پارامتر میباشد:

16-  خاکهای متورم شونده

17-  نمودار تغییرات تورم خاک با زمان

18-  نمودار رابطه پتانسیل تورم پذیری خاک با نشانه خمیری و حد مایع

19-  نمودار رابطه پتانسیل تورم خاک با درصد رس و نشانه خمیری

20-  نمودار و رابطه رابطه پتانسیل تورم پذیری خاک با درصد رس و شاخص فعالیت خاک

21-  خاکهای تورم پذیر را میتوان با اختلاط با مواد زیر اصلاح نمود:

22-  خاکهای حساس به انجماد

23-  خاکهای روانگرا

24-  عمدتا در خاکهای:

25-  نمودار و رابطه تنش موثر  s¢ =s-u

26-  فلوچارت چگونگی بوجود آمدن روانگرایی

27-  عوامل موثر بر استعداد روانگرایی خاک ها

28-  خاکهای کارستی

29-  عمدتا در خاکهای:

30-  خاکهای واگرا

31-  وضعیت مولکولی خاک شور به همراه شکل

32-  خاکهای حساس به دست خوردگی

33-  فرمول شاخص حساسیت

34-  فلوچارت اندازه ذرات

 

 نتیجه تصویری برای بهسازی خاک

نتیجه تصویری برای بهسازی خاک