پاورپوینت تراکم استاتیکی خاک در 44 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش

پاورپوینت تراکم استاتیکی خاک در 44 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش

 پاورپوینت تراکم استاتیکی خاک در 44 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش

دراین پروژه پاورپوینت تراکم استاتیکی خاک در 44 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش به طورجامع وکامل همراه با شکل و تصاویر و نمودار طبق موارد زیر ارایه  شده است:

1-  تراکم استاتیکی چیست؟

2- ? What is compaction

3-  منحنی تراکم

4-  نسبت فاز های جامد ، مایع و گاز در منحنی تراکم

5-  منحنی هوای صفر

6-  تاثیر انرژی تراکم

7-  اثر تراکم بر بافت خاک

8-  خط بهینه

9-  روشهای تراکم استاتیکی

10-  استفاده از غلتک ساده

11-  انتخاب ضخامت لایه

12-  Field Compaction

13-  غلتک چرخ صاف

14-  عمق تاثیر 

15- غلتک پاچه بزی

16-  غلتک چرخ لاستیکی

17-  نمودار تاثیر رطوبت خاک در عمق موثر تراکم

18-  آزمایش تراکم آزمایشگاهی

19-  آزمایش کنترل تراکم کارگاهی

20-  تعریف تراکم نسبی و رابطه مربوطه

21-  روشهای تعیین تراکم کارگاهی

22-  پیش بارگذاری

23-  پیش بارگذاری برای کاهش نشست

24-  پیش بارگذاری برای تبدیل پی عمیق به پی سطحی

25-  خاکریز به ارتفاع 10-5 متر برای 5 ماه

26-  کارگذاری زهکش های ماسه ای

27-  کارگذاری و نحوه عملکردزهکش های فتیله ای

28-  آرایش زهکش های فتیله ای

29-  تصویر مقطع یک زهکش فتیله ای

30- ماشین کاشت زهکش ها

31-  نمودار تاثیر فاصله بین زهکش های فتیله ای بر زمان تحکیم

32-  زهکش های فتیله ای و انواع آن

33-   تحکیم خاک بروش مکش و تصویر مربوطه

 Image result for ‫تراکم استاتیکی خاک‬‎

Image result for ‫تراکم استاتیکی خاک‬‎