پاورپوینت مسلح کردن یا تقویت خاک بوسیله عناصر کششی نظیر میلگرد ، تسمه فولادی یا ژئوسنتتیک در 50 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش

پاورپوینت مسلح کردن یا تقویت خاک بوسیله عناصر کششی نظیر میلگرد ، تسمه فولادی یا ژئوسنتتیک در 50 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش

 پاورپوینت مسلح کردن یا تقویت خاک بوسیله عناصر کششی نظیر میلگرد ، تسمه فولادی یا ژئوسنتتیک در 50 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش

در این پاورپوینت مسلح کردن یا تقویت خاک بوسیله عناصر کششی نظیر میلگرد ، تسمه فولادی یا ژئوسنتتیک در 50 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش بطورکامل و جامع طبق موارد زیر بیان شده است:

1-  تسلیح خاک چیست؟

2-   مکانیسم تحمل بار در خاک مسلح 

3-  مسلح کردن خاک بوسیله تسمه های فولادی

4-  عامل پایداری دیوار ها و سازه های مسلح 

5-  تسمه های فولادی همراه با تصاویر

6- پانل های بتنی

7-  فشار خاک همراه با تصاویر

8-  مسلح کردن خاک بوسیله ژئوسنتتیک ها

9-  عامل ایجاد اتصال به خاک در ژئوتکستایل ها 

10- RS Wall with Gabion Facia and Geogrid as reinforcement at Bellary, Karnataka)

11-  استفاده از ژئوتکستایل مستقیماً زیر لایه آسفالت برای تقویت خاک بستر راه همراه با تصاویر

12-  استفاده از ژئوتکستایل مستقیماً زیر لایه شن ریزی رویه زاه برای تقویت خاک بستر راه

13-  مقایسه اقتصادی استفاده از ژئوتکستایل و ژئوگرید و خاک معمولی برای ساخت بستر راه (بدون در نظر گرفتن هزینه حمل مصالح خاکی)

14-  مسلح کردن خاک بوسیله مهارهای فولادی و تزریق

15-  جدول عمق حفاری پایدار در خاکهای مختلف 

16-  مهار تزریقی همراه با تصویر

17-  مهار پیچی همراه با تصویر

18-  مقایسه چسبندگی ملات تزریق با خاکهای مختلف همراه با تصویر

19-  انواع حالت های ناپایداری خارجی همراه با تصویر

20-  انواع حالت های ناپایداری داخلی همراه با تصویر

21-  انواع حالت های ناپایداری رویه دیوار همراه با تصاویر

22-  جدول ضرایب اطمینان حداقل توصیه شده برای طراحی

 Image result for ‫مسلح کردن یا تقویت خاک بوسیله عناصر کششی نظیر میلگرد ، تسمه فولادی یا ژئوسنتتیک برای تحمل بارهای وارده‬‎

 

 Related image