پاورپوینت مهندسی ارزش در احداث پل در 23 اسلاید کاربردی، آموزشی و کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصاویر و جداول

پاورپوینت مهندسی ارزش در احداث پل در 23 اسلاید کاربردی، آموزشی و کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصاویر و جداول

 پاورپوینت مهندسی ارزش در احداث پل در 23 اسلاید کاربردی، آموزشی  و کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصاویر و جداول

در این پروژه پاورپوینت مهندسی ارزش در احداث پل در 23 اسلاید کاربردی، آموزشی  و کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصاویر و جداول طبق موارد زیر ارایه شده است:

1-  چکیده

2-  مقدمه

3-  تصویر

4-  تعریف مهندسی ارزش

5-  تاریخچه

6- گام های مهندسی ارزش

7-  فرآیند مهندسی ارزش در 6مرحله انجام می شود:

8-  فاز اطلاعات

9-  فاز تحلیل کارکرد

10-  فاز خلاقیت

11-  فاز ارزیابی

12-  فاز توسعه

13- فاز ارائه

14-  مورد مطالعه: پروژه مهندسی ارزش در احداث پل

15-  جداول اجزاء پل و هزینه ها

16-  کارکردهایی که شاخص ارزش آنها کمتر از یک است

17-  رابطه شاخص ارزش کارکرد

18-  رابطه شاخص ارزش پل

19-  درصد اهمیت کارکردها: 

20-  رابطه ارزش پل بتنی

21-  رابطه ارزش پل خاکی - فولادی

22-  نتیجه گیری

23-  جدول مقایسه ای قیمت ها و شاخص ها و افزایش ارزش و کاهش هزینه و میزان صرفه جویی

24-  جمع بندی

25-  منابع

26-  تصاویر

Related image

 

Related image