پاورپوینت اشکالات اجرایی آرماتوربندی در 29 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل های دقیق اجرایی و توضیحات جامع و کامل و کاربردی در اسلاید های متنوع

پاورپوینت اشکالات اجرایی آرماتوربندی در 29 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل های دقیق اجرایی و توضیحات جامع و کامل و کاربردی در اسلاید های متنوع

پاورپوینت اشکالات اجرایی آرماتوربندی در 29 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل های دقیق اجرایی و توضیحات جامع و کامل و کاربردی در اسلاید های متنوع

دراین پروژه پاورپوینت اشکالات اجرایی آرماتوربندی در 29 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل های دقیق اجرایی و توضیحات جامع و کامل و کاربردی در اسلاید های متنوع  طبق موارد زیر ارایه  شده است:

1-  نگرشی بر بتن مسلح

2-  علل استفاده از فولاد در بتن و ایجاد بتن مسلح

3-  میلگرد معمولی

4-  ضوابط حمل . نقل ، انبارکردن و نگهداری

5-  خم کردن آرماتور ها

6-  ضوابط خم کردن میل گردها

7-  بریدن میل گردها

8-  وصله کردن آرماتورها

9-  وظایف خاموت ها و سنجاقها

10-  تصاویر مختلف خاموت ها

11-  آرماتوربندی فونداسیون و جزییات

12-  فاصله خاموت ها و ضوابط آیین نامه ای

13-  عدم رعایت هم پوشانی

14-  تغییر مقطع ستون

15-  جزییات خاص آرماتوربندی ستون

16-  کاور بتن

17-  آیین نامه پوشش بتنی روی میل گردها

18-  جدول حداقل ضخامت پوشش بتن روی میل گرد با توجه به نوع قطعه

19-  استفاده از اسپیسر جهت رعایت کاور بتن 

Image result for ‫اشکالات آرماتوربندی‬‎

Image result for ‫اشکالات آرماتوربندی‬‎